Στα πολύ γρήγορα για να φτάσουμε στο ψητό, ο όξ’ από δω ξαναστέλνεται στη γη,